nhà > Về chúng tôi >Danh hiệu và thành tích

Danh hiệu và thành tích

1. Doanh nghiệp Công nghệ cao Quốc gia
2. Doanh nghiệp Lợi thế Sở hữu Trí tuệ Quốc gia
3. Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Tỉnh
4. Trạm nghiên cứu sau tiến sĩ cấp tỉnh
5. Doanh nghiệp trình diễn sáng chế cấp tỉnh
6. Xí nghiệp Thí điểm Hội nhập Công nghiệp hóa và Công nghiệp hóa Thành phố
7. Doanh nghiệp trình diễn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo thành phố
8. Doanh nghiệp công nghiệp tăng trưởng cao của thành phố
9. Trung tâm Công nghệ Thành phố
10. Doanh nghiệp trình diễn thay thế máy móc
11. Doanh nghiệp âBốn saoâ trong Khu phát triển
12. â30â Người nộp thuế hàng đầu trong Khu vực Phát triển
Xuất sắc1. Giải thưởng phát triển xuất sắc năm 2020 của xe thương mại ô tô Thiểm Tây
2. Giải thưởng Hợp tác đôi bên cùng có lợi của Nhà cung cấp năm 2020 của Tập đoàn Foton Motor
3. Nhà cung cấp chiến lược ô tô Dayun
4. Nhà cung cấp tiên tiến năm 2019 của Dongfeng Liuqi
5. Giải thưởng Bằng khen chống dịch bệnh ô tô Dongfeng Liuzhou 2020
6. Dongfeng Liễu Châu Auto R