nhà > Về chúng tôi >Xây dựng hệ thống chất lượng

Xây dựng hệ thống chất lượng

Dựa vào hoạt động của IATF16949, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cũng như hệ thống sở hữu trí tuệ, công ty đã hiện thực hóa toàn bộ quy trình và quản lý toàn diện của công ty. Công ty đã thiết lập các văn bản quy phạm và quy trình quản lý trong các phân hệ và quy trình quản lý khác nhau như thiết kế và phát triển sản phẩm, thu mua, sản xuất, chất lượng, bán hàng, dịch vụ và nguồn lực. Tính đến thời điểm hiện tại, 128 tài liệu chương trình đã được thiết lập trong khung hệ thống của công ty, mỗi phân hệ quản lý và các quy trình đều được chuẩn hóa và vận hành hiệu quả trong khuôn khổ tài liệu hệ thống.


IATF 16949

ISO14001

ISO45001

Chứng nhận hệ thống quản lý IP