nhà > Về chúng tôi >Trình diễn cuộc sống doanh nghiệp

Trình diễn cuộc sống doanh nghiệp

Môi trường sống của chúng taCuộc sống nhân viên của chúng tôi


chính thứce
Làm việc hiệu quả
Cứ cố gắng cải thiện

Đào tạo
học tốt hơn
theo đuổi sự xuất sắc

chăm sóc
Giúp đỡ lẫn nhau
Phát triển với nhau

Các môn thể thao
làm việc vui vẻ
sống lành mạnh


Hoạt động văn hóa của chúng tôi


Flag Lễ Tăng
Trao cờ cho bộ phận, làm rõ mục tiêu, động viên các nhóm và cạnh tranh với nhau


Trận bóng rổ "Switch Cup" lần thứ 6
Làm giàu thời gian rảnh rỗi của bạn, trau dồi sở thích của bạn và cải thiện khả năng đọc viết tổng thể của bạn


Đội ngũ quản lý trực
Cấp quản lý dự trữ, đối phó với các trường hợp khẩn cấp và tăng cường các nỗ lực hành chính


Đào tạo nâng cao trường Zhixing
Cải thiện đa cấp độ, đa góc độ và liên tục về trình độ phát triển, chất lượng và kỹ năng của nhân viên