nhà > Về chúng tôi >Mạng lưới tiếp thị toàn cầu Chint

Mạng lưới tiếp thị toàn cầu Chint


4 toàn cầu R
20 trung tâm Logistics quốc tế
20 Công ty con quốc tế
20 Công ty con quốc tế
6 lĩnh vực tiếp thị quốc tế chính
16 Văn phòng Tiếp thị tại Trung Quốc
Công ty bán hàng năm 2000
Bao phủ 80% các quốc gia và khu vực dọc theo "Vành đai và Con đường"