nhà > Về chúng tôi >Chint toàn cầu R

Chint toàn cầu R

Thành lập R


â 24 viện nghiên cứu

â Đã tham gia xây dựng các tiêu chuẩn công nghiệp và tiêu chuẩn quốc tế hơn 240 lần

â R trung bình hàng năm

â Tích lũy hơn 4.000 bằng sáng chế đã được phê duyệt